องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ส.ค. 2563 ]18
2 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มิ.ย. 2563 ]30
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]33
4 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]37
5 ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 2 มิ.ย. 2563 ]26
6 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 7 พ.ค. 2563 ]57
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]24
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 17 เม.ย. 2563 ]20
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ [ 17 เม.ย. 2563 ]24
10 รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับดีเด่น [ 10 เม.ย. 2563 ]40
11 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]26
12 านในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต.ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]29
13 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม-มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]32
14 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 6 ม.ค. 2563 ]29
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 พ.ย. 2562 ]22
16 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 11 ต.ค. 2562 ]23
17 ประกาศการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง และลูกจ้างประจำ ปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 11 ต.ค. 2562 ]28
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. รอบการประเมินครั้งที่ 2 ปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]24
19 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 [ 31 ก.ค. 2562 ]35
20 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 19 มิ.ย. 2562 ]72
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7