องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 7 พ.ค. 2563 ]24
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]11
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 17 เม.ย. 2563 ]9
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ [ 17 เม.ย. 2563 ]9
5 รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับดีเด่น [ 10 เม.ย. 2563 ]23
6 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]18
7 านในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต.ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]17
8 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม-มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]12
9 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 6 ม.ค. 2563 ]14
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 พ.ย. 2562 ]9
11 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 11 ต.ค. 2562 ]9
12 ประกาศการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง และลูกจ้างประจำ ปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 11 ต.ค. 2562 ]13
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. รอบการประเมินครั้งที่ 2 ปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]11
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 [ 31 ก.ค. 2562 ]22
15 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 19 มิ.ย. 2562 ]61
16 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 [ 3 พ.ค. 2562 ]80
17 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2562 ]71
18 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 เม.ย. 2562 ]80
19 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 เม.ย. 2562 ]111
20 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2562 ]99
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7