องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น [ 22 พ.ย. 2560 ]159
2 เกษตรทฤษฎีใหม่ 30 30 30 10 [ 5 ต.ค. 2560 ]189
3 เบาหวาน diabetes [ 24 มี.ค. 2560 ]181
4 ยาเสพติด [ 24 มี.ค. 2560 ]197
5 สรรพคุณและประโยชน์ของฝรั่ง [ 10 ก.พ. 2560 ]181
6 สวัสดิการผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป่วยเอดส์ [ 1 ก.พ. 2560 ]124
7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2560 ]144
8 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 9 ม.ค. 2560 ]141
9 การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร [ 16 ธ.ค. 2559 ]143