องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ(ประเภทวิชาการและทั่วไป) [ 28 ส.ค. 2563 ]13
2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ(สายงานบริหาร และอำนวยการทอ้งถิ่น) [ 28 ส.ค. 2563 ]15
3 มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ผู้บริหาร [ 28 ส.ค. 2563 ]10
4 เลขที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 28 ส.ค. 2563 ]10
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ [ 28 ส.ค. 2563 ]8
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]19
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.23563 [ 25 พ.ค. 2563 ]16
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.23563 [ 30 เม.ย. 2563 ]18
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยกรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]27
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]51
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]55
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]60
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]36