องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานขอซื้อ-ขอจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายทวี สุวรรณา – นายผจญ สวนจันทร์ ม.11 [ 23 เม.ย. 2567 ]7
2 รายงานขอจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายเจริญ กะลาสี - โรงงานยาง หมู่ที่ ๓ [ 18 เม.ย. 2567 ]2
3 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยโรงเลื่อย ม.11 [ 18 เม.ย. 2567 ]8
4 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด ม.5 [ 18 เม.ย. 2567 ]3
5 รายงานขอจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยลุงเพิ่ม ม.7 [ 18 เม.ย. 2567 ]4
6 รายงานขอจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านลุงเลียบ ม.8 [ 21 มี.ค. 2567 ]2
7 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายเลียบ ม.8 [ 6 มี.ค. 2567 ]3
8 รายงานขอจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านนายจิต ม.2 [ 23 ก.พ. 2567 ]4
9 รายงานขอจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านนายสุนัน ม.2 [ 23 ก.พ. 2567 ]4
10 รายงานขอจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายหน่วย 10 ม. 12 [ 21 ก.พ. 2567 ]3
11 รายงานขอจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านลุงเจียม - ช่องเหรียง หมู่ที่ 10 [ 9 ก.พ. 2567 ]3
12 รายงานขอจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายสมบูรณ์ ม.10 [ 9 ก.พ. 2567 ]4
13 รายงานขอจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านผู้ใหญ่ร้อย ม.2 [ 7 ก.พ. 2567 ]3
14 รายงานขอจ้างโครงการซ่อมแซมหอถังประปา ขนาด 12 ลูกบาศก์เตร [ 5 ก.พ. 2567 ]3
15 รายงานขอจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ม.3 [ 31 ม.ค. 2567 ]2
16 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณกลางหน่วย 9 หน่วย 8 ม.7 [ 29 ม.ค. 2567 ]3
17 รายงานขอจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยหน่วย 5 – บ้านนางประณีต หมู่ที่ 4 [ 25 ม.ค. 2567 ]3
18 รายงานขอจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยลุงเท่ง ม.12 [ 17 ม.ค. 2567 ]3
19 รายงานขอจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยวัดพันธวาราม ม. 11 [ 17 ม.ค. 2567 ]2
20 รายงานขอจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยลุงเท่ง ม.12 [ 17 ม.ค. 2567 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6