องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]3
2 กฎบัตร การตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 27 ก.ค. 2565 ]4
3 กำหนดวัน เวลาการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ นักงานจ้าง และพนักงานจ้าง (ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเลี่ยงภัยต่อสุขภาพ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 21 ก.ค. 2565 ]14
4 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 19 ก.ค. 2565 ]13
5 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ.. [ 6 ก.ค. 2565 ]16
6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-24/2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]17
7 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.ค. 2565 ]21
8 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มิ.ย. 2565 ]28
9 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 17 มิ.ย. 2565 ]34
10 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 17 มิ.ย. 2565 ]35
11 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มิ.ย. 2565 ]35
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.เขาขาว [ 13 มิ.ย. 2565 ]43
13 เชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรราาพระบรมราชินี [ 6 มิ.ย. 2565 ]27
14 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลประชาชนในชุมชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 [ 6 มิ.ย. 2565 ]24
15 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ค. 2565 ]58
16 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปล่อยสัตว์นำ้ได้บุญด้วยตนเอง [ 11 พ.ค. 2565 ]40
17 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 28 เม.ย. 2565 ]42
18 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 26 เม.ย. 2565 ]44
19 หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฎิบัติงานที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]39
20 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12