องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ย. 2565 ]13
2 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 23 ก.ย. 2565 ]1
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.ย. 2565 ]15
4 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 8 ก.ย. 2565 ]11
5 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ย. 2565 ]44
6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 30 ส.ค. 2565 ]19
7 ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ [ 26 ส.ค. 2565 ]23
8 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 15 ส.ค. 2565 ]22
9 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]25
10 กฎบัตร การตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 27 ก.ค. 2565 ]30
11 กำหนดวัน เวลาการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ นักงานจ้าง และพนักงานจ้าง (ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเลี่ยงภัยต่อสุขภาพ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 21 ก.ค. 2565 ]37
12 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 19 ก.ค. 2565 ]42
13 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ.. [ 6 ก.ค. 2565 ]39
14 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-24/2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]37
15 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.ค. 2565 ]42
16 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มิ.ย. 2565 ]47
17 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 17 มิ.ย. 2565 ]66
18 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 17 มิ.ย. 2565 ]56
19 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มิ.ย. 2565 ]56
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.เขาขาว [ 13 มิ.ย. 2565 ]63
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12