องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 268 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มรตราการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]3
2 สถานที่จัดตั้ง ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 20 เม.ย. 2566 ]8
3 รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 19 เม.ย. 2566 ]22
4 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 4 เม.ย. 2566 ]4
5 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราจัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีืประจำปี 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]9
6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 10 มี.ค. 2566 ]7
7 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2566 ]42
8 รายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 22 ก.พ. 2566 ]14
9 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 17 ก.พ. 2566 ]8
10 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 13 ก.พ. 2566 ]32
11 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2/2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]12
12 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ม.ค. 2566 ]44
13 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พ.ศ.2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]16
14 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พ.ศ.2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]13
15 วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]19
16 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ม.ค. 2566 ]64
17 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 9 ม.ค. 2566 ]12
18 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 27 ธ.ค. 2565 ]15
19 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 27 ธ.ค. 2565 ]12
20 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 22 ธ.ค. 2565 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14