องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

    รายละเอียดข่าว

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)    เอกสารประกอบ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
 
เอกสารเพิ่มเติม
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว