องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
สัญญา ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง


สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแพรกแดง – บ้านนายบรรยาย ทองเหลือ หมู่ที่ 6

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแพรกแดง – บ้านนายบรรยาย ทองเหลือ หมู่ที่ 6
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว