องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
สัญญา ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง


สัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ดินบ้านนางสมศรี ปรีดาศักดิ์ หมู่ที่ 6

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ดินบ้านนางสมศรี ปรีดาศักดิ์ หมู่ที่ 6
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว