องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
สัญญา ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง


โครงการติดตั้งถังกรองน้ำจุดบ้านนายบุญรอด เดชเชียร ม.12

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการติดตั้งถังกรองน้ำจุดบ้านนายบุญรอด เดชเชียร ม.12
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว