องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
กระบวนการทำงาน (workflow ana lysis)
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนการขั้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 5 พ.ย. 2563 ]311
2 ขั้นตอนการขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 4 พ.ย. 2563 ]294
3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 พ.ย. 2563 ]282
4 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 4 พ.ย. 2563 ]281
5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2560 ]284